siden 1976
Facebook Instagram LinkedIn

dybde, m

0m

0 -10 -20 -30 -40 -50

HMSK

Vår nullvisjon er en konstant prosess

Vi jobber for å være proaktive på vei mot vårt mål om null avvik - gjeldende alle aktiviteter vi er involvert i.

contact

HMSK i Techno Dive

Techno Dive har fulgt industriutviklingen i over 40 år og vi har kontinuerlig vært opptatt av å revidere våre standarder til det bedre. Vi ser på våre sertifiseringer og kundereferanser som en kvalitetsbekreftelse vi kan henvise til.

 

Med systematisert avviksrapportering, bruk av holdningskampanjer og aktiv auditering internt og eksternt, legger vi det beste grunnlaget for videre forbedring av standardene. Vi opererer med et kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, som er et globalt annerkjent styringssystem på tvers av industrier.

Kvalitets-policy

Techno Dive will strive to continuously develop and maintain the quality system to meet the demands necessary to be a leading provider. Our quality policy implies that Techno Dive shall always:

 

 • Work towards a “zero philosophy” as the standard for quality, health, safety and the environment.
 • Be available for the customers and put their need in focus.
 • Establish systems that ensure continuous improvement of internal processes.
 • Look for improvement to achieve “best practice” by including the employees.
 • Facilitate good internal systems that ensure the right delivery at the agreed time and price.
 • Maintain a Management System in compliance with statutory requirements, and international standards.
 • Ensure that employees comply with established procedures
 • Have the right expertise and make sure the employees thrive.

 

By following these principles we build a lasting success that is measured in customer satisfaction, supply, capacity building, development and achievement of objectives

PDF-format

Helse, Miljø og Sikkerhets-Policy

Management in Techno Dive takes full responsibility that our HSE-system is fully operational and up to date. Our goal:

 

 • We shall instill trust and confidence among our customers and our employees.
 • Zero injuries are our overall objective.
 • We shall follow acts and regulations.
 • HSE is the most important internal work area.
 • No operation has priority over safety.
 • HSE is a line responsibility in the entire organization.
 • Everyone is responsible for own and other’s safety.

 

We will achieve this through continuous improvement of all processes and systems.

PDF-format
HMSK

Våre sertifiseringer