siden 1976
Facebook Instagram LinkedIn

dybde, m

0m

0 -10 -20 -30 -40 -50

Dykke- og ROV-inspeksjoner

Kontakt

Dykke- og ROV-inspeksjoner

Ved bruk av dykkere og ROV kan vi gjennomføre nøye inspeksjoner av not og fortøyninger på akvakultur-installasjoner. Alle inspeksjoner er dokumentert og oversendt i kundes prefererte system og kunde blir øyeblikkelig informert hvis det blir funnet avvik.