siden 1976
Facebook Instagram LinkedIn

dybde, m

0m

0 -10 -20 -30 -40 -50

Vedlikehold

Kontakt

Vedlikehold

Ved bruk av NDT, Eddy Current og andre testmetoder så kan vi undersøke tilstanden til undervannskonstruksjonen. Hvis avvik kan vi starte en reparasjonsprosess umiddelbart. For å forhindre skadeutvikling kan vi også bytte anoder eller påføre spesialmaling for å minimere slitasje.