siden 1976
Facebook Instagram LinkedIn

dybde, m

0m

0 -10 -20 -30 -40 -50

Skrogrengjøring og propellpolering

Kontakt

Skrogrengjøring og propellpolering

Marin groe er et problem for alle verdens fartøy. Fjerning av groe er av og til påkrevd hvis en skal inn i regulerte farvann og en vil ha betydelig høyere drivstofforbruk hvis det forblir ufjernet. Vi tilbyr hydrauliske børstesystemer, høytrykksspylere og skraper som effektivt fjerner både myk og hard groe. Vi polerer også propellanordninger som vil ha stor betydning for fartøyets effektivitet.

 

Vi kan rengjøre: